กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังเชื้อไวรัสนิปาห์ในอินเดีย

กรมควบคุมโรค สั่งเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ในอินเดีย หลังพบผู้เสียชีวิตแล้ว 10 ราย ล่าสุด WHO ยังไม่มีการประกาศห้ามเดินทางไปยังรัฐเกรละ ประเทศอินเดีย แต่หลีกเลี่ยงเมืองที่เป็นพื้นที่ระบาดโรค เน้นอย่าสัมผัสสัตว์พาหะนำโรค หรือกินผลไม้ตกพื้น/มีรอยสัตว์กัด ย้ำ!ไทยยังไม่พบผู้ป่วยโรคดังกล่าว พร้อมคัดกรองเข้มข้นทุกด่านทั่วประเทศ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ที่มีการระบาดในประเทศอินเดีย นั้น กรมควบคุมโรค ขอให้ข้อมูลว่า สถานการณ์ขณะนี้ รัฐบาลของอินเดียรายงานพบผู้เสียชีวิตจำนวน 10 ราย และยังคงต้องติดตามและควบคุมอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้สั่งการให้หน่วยงานภายใต้สังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขอยืนยันว่าไทยยังไม่มีรายงายผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ และด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อยกระดับให้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และหากพบผู้ป่วยจะต้องรายงานโดยเร็วภายในเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง และทำการสอบสวน ควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนที่เกิดจากการสัมผัสมูลสัตว์และสารคัดหลั่งของสัตว์พาหะนำโรค คือ ค้างคาวผลไม้หรือ สุกร ม้า แมว แพะ แกะ ซึ่งรับเชื้อมาจากค้างคาวผลไม้ ส่วนการติดต่อระหว่างคนสู่คนนั้น เกิดจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่ง เช่น เลือด หรือน้ำลายของคนที่ติดเชื้อดังกล่าว ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการคล้ายไข้หวัดในช่วงแรก แต่อาจจะมีอาการแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม สมองอักเสบและเสียชีวิตได้หากเข้าการรักษาช้า และการรักษายังคงต้องใช้การรักษาตามอาการของโรค. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth