ปริมาณน้ำฝนสะสมสามวันในเขตนี้สูงขึ้น

จากการปรับปรุงล่าสุดเมื่อคืนวันศุกร์ถนนเพชรเกษมเขตบางสะพานถูกปิดการจราจรทั้งหมดโดยมีน้ำท่วมใต้น้ำประมาณ 70 เซนติเมตรอีกส่วนหนึ่งของถนนเพชรเกษมที่ถนนปทุมโพธิ์ในเขตอำเภอเมืองชุมพร ปิดเนื่องจากน้ำท่วมสูงถึง 40 ซม. โรงพยาบาลบางสะพานถูกน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ได้ย้ายผู้ป่วยหนัก 10 คนไปโรงพยาบาลหัวหินและโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์เพื่อความปลอดภัย

ในขณะที่ปิดโรงเรียนอย่างน้อย 5 แห่งในเขตนี้ จากข้อมูลของกรมอุทกวิทยาและสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเขตบางสะพานน้อยได้รับปริมาณน้ำฝนในวันพฤหัสบดี 237.2 มิลลิเมตรในช่วง 24 ชั่วโมงในขณะที่ปริมาณน้ำฝนสะสมสามวันในเขตนี้สูงขึ้นถึง 365.8 มิลลิเมตร สถิติการตกตะกอนแสดงปริมาณน้ำฝนในช่วงที่น้ำท่วมสูงกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาในเดือนธันวาคม 2559 และมกราคม 2560 สำหรับน้ำท่วมทั้งสามวันมีปริมาณน้ำฝนสะสมอยู่ที่ 187.6 มิลลิเมตรและ 290.4 มิลลิเมตรตามลำดับ